Mất uy tín, mất khách hàng

Giải quyết triệt để các việc như: Hàng thiếu hụt, không sẵn sàng, sự cố về màu sắc, chất lượng, đối thủ không lành mạnh đưa các thông tin sai lệch…