0911863388

Chống Thấm Wap 07.1 SP

Thông Tin Sản Phẩm:

   Chống thấm 07.1SP , ngăn chặn thấm xuất sắc cho sàn và cấu kiện bê tông các công trình xây dựng cần giá thành thấp mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn 16/ BXD và TCVN .Sản phẩm thân thiện môi trường dùng được cho bể nước sinh hoạt.
   07.1 SP chống thấm theo cơ chế tạo màng liên tục, Thêm tính năng thẩm thấu điền đầy các mao rỗng bê tông để tăng khả năng dự phòng chống thấm cấp độ cao hơn khi màng bị phá hủy , Khả năng tương thích và bám dính tuyệt vời với bề mặt bê tông.

 

zalo
Loading...