0911863388

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT 04.4

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Wap 04.4 là loại sơn lót Acrylic gốc nước siêu bền bám dính cao liên kết bề mặt cao hơn. Đã cải tiến công thức cho khả năng chống kiềm, chống thấm tối đa. Sơn lót kháng kiềm nội thất Wap 04.4 là loại sơn có độ che phủ cao nên sử dụng rất kinh tế cho bê tông, tường gạch, amiăng, lớp trát bằng xi măng, vôi.

Loading...