0911863388

SƠN CHO THÉP MẠ KẼM

Sơn kim loại wap 08.1 Được phát triển bởi công ty sơn WAP. Qua 20 năm kiểm nghiệm thực tế, các công trình sử dụng wap 08.1 vẫn đem lại hiệu quả tối ưu, bền bỉ qua năm tháng.

Đặc tính sản phẩm:

Sơn kim loại wap 08.1 có khả năng bám dính và chịu phá hủy môi trường rất cao, Mầu sắc đa dạng, bền bỉ với thời gian. Chuyên dùng bảo vệ và trang trí các cấu kiện sắt thép đặc biệt dùng rất tốt cho vật liệu sắt thép mạ kẽm mà các loại sơn thông thường khó có thể bám dính được lâu dài .

Wap 08.1 Có đặc tính tạo màng như các loại sơn thông thường nhưng được cải tiến bổ xung thêm các hợp chất vô cơ bền vững, kháng nước.

Đặc biệt có khả năng thẩm thấu sâu hơn trên các bề mặt, bịt lại các mao rỗng ngăn chặn tạp chất xâm nhập phá huỷ cấu kiện .

zalo
Loading...